Skip directly to content

Voce Existe Em Mim - IN Tagalog

EstherT1's picture
on May 12, 2012 - 2:27pm

Parang 'di ko yata kaya
Pag sa buhay ko'y wala ka
Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa

Sinong aking tatawagin
Sinong aking hahanapin
Sino ang magpupuno sa 'king paglalambing
Bakit Pa

Chorus:
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/j/jessa_zaragoza/bakit_pa.html ]
Bakit ka pa nakita
Bakit pa na kilala
Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan
Kung si'yay higit sa akin
Naro'n man ang pagdaramdam
Ito ay aking kakayanin

Repeat (2x)

Kung ang puso ko ay iiwan lang at sasaktan
Kung si'yay higit sa akin
Naro'n man ang pagdaramdam
Ito ay aking kakayanin

Ito ay aking kakayanin

More lyrics: http://www.lyricsmode.com/lyrics/j/jessa_zaragoza/#share

[{"parent":{"title":"Get on the list!","body":"Get exclusive information about Josh\u00a0Groban's tour dates, video premieres and special announcements","field_newsletter_id":"6388009","field_label_list_id":"6518500","field_display_rates":"0","field_preview_mode":"false","field_lbox_height":"","field_lbox_width":"","field_toaster_timeout":"60000","field_toaster_position":"From Top","field_turnkey_height":"1000","field_mailing_list_params_toast":"&autoreply=no","field_mailing_list_params_se":"&autoreply=no"}}]